Chcemy, by nasza szkoła była bezpiecznym miejscem, oferującym dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, a rodzicom pomoc w wychowaniu. Dlatego w naszej placówce uczniowie realizują program w wymaganej przez MEN formie i liczbie godzin, wzbogacony o zajęcia dodatkowe, odbywający się na bardzo komfortowych warunkach:

 • liczba uczniów w klasie wynosi maksymalnie 16 dzieci,
 • każdy uczeń ma swojego tutora, z którym pracuje indywidualnie,
 • w klasach 1-3 uczniowie mają dodatkowy przedmiot rozwijający myślenie- szachy
 • zajęcia języka angielskiego są na poziomie rozszerzonym i odbywają  się codziennie,
 • już od pierwszej klasy wprowadzamy drugi język obcy- francuski,
 • uczniowie klas 4-8 mają zwiększoną liczbę godzin z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych,
 • uczniowie klas 7-8 mogą wybrać dodatkowy, trzeci język obcy,
 • w razie potrzeby uczniowie  mogą skorzystać z konsultacji przedmiotowych, prowadzonych przez wszystkich nauczycieli,
 • uczniowie z trudnościami lub szczególnie uzdolnieni mają dodatkowe zajęcia wspierające,
 • stosujemy zasady Oceniania Kształtującego, które precyzyjnie informuje ucznia o poczynionych postępach, wdraża do samooceny i uczy systematycznej pracy,
 • organizujemy zielone szkoły, w trakcie których poprzez zabawę poznajemy ciekawe miejsca, zdobywamy nowe lub utrwalamy nabyte już umiejętności,
 • wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie i kompetencje do pracy w szkole,
 • szkoła prowadzi klasyfikację i wystawia świadectwa szkolne potwierdzające ukończenie klasy/ szkoły,
 • uczniowie przystępują do egzaminów końcowych w klasie ósmej, uprawniających kontynuowanie nauki w szkole średniej.