Język polski

Pedagog specjalny

Specjalista administracji

Edukacja wczesnoszkolna 1

Taniec, plastyka, technika

Wychowanie Fizyczne

Psycholog, terapeuta, nauczyciel etyki, edukacja wczesnoszkolna w klasie 3

Dyrektor, geografia, edukacja wczesnoszkolna w klasie 2

Dyrektor, język angielski

Pedagog, plastyka, technika, muzyka

Matematyka, szachy