Wychowanie Fizyczne

Język angielski 

Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1, Terapia SI

Język polski

Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2

Psycholog, terapeuta, nauczyciel etyki

Dyrektor, historia, język angielski

Dyrektor, język angielski

Pedagog, plastyka, technika, muzyka

Język francuski 

Matematyka, informatyka