Istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku, dostarczanego w trakcie przerwy na lunch- o godzinie 12.55.  Posiłki są przygotowane przez naszego wieloletniego współpracownika, firmę M.W.Wiśniewscy. Aktualnie, ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią, obiady dostarczane są w jednorazowych opakowaniach.  Ponadto z  tych samych względów do szkoły jest dowożone wyłącznie drugie danie. Koszt obiadu wynosi:

  • drugie danie- 13 zł 

W razie nieobecności dziecka w szkole, należy odwołać zamówiony posiłek do godziny 8.00, telefonicznie w sekretariacie szkoły (883 700315).

Istnieje możliwość zamówienia obiadu specjalnego: np dieta bezmleczna, bezglutenowa.

Uczniowie, którzy nie zamawiają obiadów, mogą przynosić z domu własne posiłki- w szkole jest przygotowane miejsce na ich odgrzanie i konsumpcję.

W świetlicy szkolnej do dyspozycji dzieci przygotowana jest woda i napoje gorące, owoce, mleko.