W naszej szkole nie ma dzwonków, jednakże dla dobrej organizacji pracy przestrzegamy następujących zasad:

 • Klasy I - III pracują systemem zadaniowym co oznacza, że czas pracy jest dostosowany do możliwości uczniów. Nauczyciel sam wyznacza długość trwania poszczególnych aktywności i potrzebne przerwy (system zbliżony do szkolnych zerówek). W tych klasach przestrzegamy stałych elementów rozkładu dnia:
  • rozpoczęcie zajęć-  8.30,
  • wspólne śniadanie - 9.15,
  • wyjście do ogrodu- 9.50,
  • przerwa na lunch- 12.50

 

 • W klasach IV- VIII  obowiązują stałe godziny rozpoczęcia kolejnych zajęć:
 1. lekcja pierwsza -  8.30
 2.  lekcja druga- 9.25
 3.  lekcja trzecia- 10.20
 4.  lekcja czwarta- 11.15
 5.  lekcja piąta- 12.05
 6. przerwa na lunch i wyjście do ogrodu - 12.50-13.20
 7.  lekcja szósta- 13.20
 8.  lekcja siódma- 14.15
 9.  lekcja ósma- 15.00