W naszej szkole nie ma dzwonków, jednakże dla dobrej organizacji pracy przestrzegamy następujących zasad:

  • Klasa I i II pracuje systemem zadaniowym co oznacza, że praca uczniów jest dostosowana możliwości uczniów. Nauczyciel sam wyznacza długość trwania poszczególnych aktywności i potrzebne przerwy (system zbliżony do szkolnych zerówek). Zajęcia rozpoczynają się o 8.30.

 

  • W klasach III- VIII i  gimnazjum obowiązują godziny rozpoczęcia zajęć:
  1.  8.30
  2.  9.25
  3.  10.20
  4.  11.15
  5.  12.10
  6.  13.10
  7.  14.05
  8.  15.00