Nauczyciele uczący w naszej szkole oprócz zajęć lekcyjnych prowadzą również zajęcia dodatkowe, rozwijające pasje, talenty i zainteresowania uczniów. Wszystkie zajęcia są ogólnodostępne dla uczniów i wliczone w czesne obowiązujące w szkole. Dodatkowo nauczyciele w ramach swoich zajęć organizują również ciekawe lekcje poza szkołą- w muzeach, ośrodkach kultury, nauki, sportu.