Flag of the United Kingdom.svg

Bardzo duży nacisk kładziemy na wprowadzenie uczniów do dwujęzyczności, a realizujemy to za pomocą zwiększenej liczby godzin języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo na każdym etapie edukacyjnym. Lekcje języka angielskiego są prowadzone na rozszerzonym poziomie, a nauczyciele w trakcie zajęć dodatkowo wprowadzają CLIL oraz inne, efektywne i nowoczesne metody nauczania. Nauczyciele różnych przedmiotów wprowadzają również elementy edukacji językowej na swoich zajęciach. Dzięki temu nasi absowlenci biegle i swobodnie posługują się językiem angielskim. W szkole można również spędzić miło czas na dodatkowych zajęciach językowach z zakresu języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. 

Ponadto już od pierwszej klasy uczymy również języka francuskiego, a klasa siódma i ósma poznaje dodatkowo trzeci, wybrany przez siebie język.. 

Dodakowym elementem z zakrsu edukacji językowej są obozy językowe, zielone szkoły w Londynie i Paryżu.