Józef Rotblat urodził się 4 listopada 1908 r w Warszawie, tam też uczył się i studiował. Jako wybitny fizyk tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechał do Londynu i to właśnie poza granicami naszego kraju prowadził głównie swoją działalność naukową. Zasłynął przede wszystkim jako współzałożyciel Pugwash, ruchu na rzecz światowego pokoju. Właśnie za tą działalność w 1995 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Józef Rotblat zmarł w Londynie 31 sierpnia 2005 r.