Nagroda Nobla jest przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury czy też zasług dla całej ludzkości jak i poszczególnych społeczeństw. Nagroda została ustanowiona zgodnie z ostatnią wolą Alfreda Nobla. Finansowy aspekt nagrody jest realizowany na bazie Fundacji Nobla. Została ona ustanowiona w 1986 roku. Pierwsze wręczenie nagród odbyło się w 1901 roku w Sztokholmie.

 Nagrody Nobla są wręczane corocznie 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora. Od początku, czyli od 1901 roku mieliśmy do czynienia jedynie z krótka przerwą w latach 1940-1942. Od 1902 roku formalnie nagrody przyznawane są przez aktualnego króla Szwecji. Jeżeli chodzi o sam proces selekcji kandydatów a następnie ich wyboru jest on bardzo długi a zarazem niezwykle rygorystyczne. Jest to jednym z powodów, dla którego Nagroda Nobla stała się najbardziej prestiżową nagrodą na świecie