Kolejna grupa naszych uczniów wzięła udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.

Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie się z tym tematym, inni natomiast przypomnieli sobie zdobytą w poprzednich miesiącach wiedzę. Dzieci trenowały sposób wzywania pomocy przez telefon, a także ułożenie w pozycji bezpiecznej bocznej. Ważnym elementem szkolenia był też trening resuscytacji, który szczególnie dla najmłodszych był nie lada wyzwaniem.