Kiedy ósmoklasiści zmagali się z egzaminem, reszta klas miała nietypową lekcję WF w centrum rozrywki Hula Kula.

Były to warsztaty gry w kręgle połączone z zawodami. Uczniowie doskonale sobie radzili (nawet Ci najmłodsi) i z uśmiechami na ustach zdobywali kolejne punkty. Najlepsi zawodnicy zostali obdarowani złotymi medalami oraz dyplomami.