Uczniowie klasy VII i VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Otwocku wzięli udział w programie edukacyjnym ,,Szkoła Dialogu”. W ramach projektu pod kierunkiem trenerów oraz nauczyciela historii odkrywali dzieje przedwojennej ludności żydowskiej w Otwocku. 

 

Zrobili kwerendę w Archiwum Miejskim, wyszukiwali informacji w Internecie, publikacjach, szukali miejsc pamięci przemierzając niezliczone kilometry ulicami Otwocka, a wreszcie badali symbolikę macew na cmentarzu żydowskim. Niektórych zafascynowała żydowska kuchnia, a innych muzyka.

Samodzielnie przygotowali projekt, którego celem jest zachowanie w naszej pamięci wiedzy o nieobecnej już społeczności żydowskiej.

Jednym z elementów projektu jest film pt.,,Śladami Żydów otwockich”, zrealizowany przez uczniów, na którego oglądanie Wszystkich serdecznie zapraszamy!

https://youtu.be/bbhKGvav-T8

 

link do filmu