Uczniowie klas IV-VIII w miesiącach wrzesień i październik mieli okazję wziąć udział w lekcjach archiwalnych organizowanych przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku.

Lekcje te dały uczniom okazję do poszerzenia wiedzy o archiwum oraz o praktycznym wykorzystaniu źródeł archiwalnych. Uczniowie odbyli także praktyki, podczas których mogli dowiedzieć się, w jaki sposób naprawić zniszczone dokumenty. Wielu uczestników lekcji zadeklarowało, że w przyszłości zostanie archiwistą:)