W pierwszym tygodniu września 2021 r. czytaliśmy na lekcjach języka polskiego fragmenty tekstu Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność Pani Dulskiej".

Uczniowie z klas 4-8 na początku zastanawiali się i dyskutowali, co oznacza słowo "moralność". Następnie przeczytali z podziałem na role dialogi bohaterów w scenach aktu pierwszego. Szczególną sympatię wśród uczniów wzbudziły dialogi między siostrami: Hesią i Melą.