Jedną z osób, która walczyła w powstaniu w getcie i która powstanie przeżyła, był Marek Edelman. To on zapoczątkował tradycję, by w rocznicę wybuchu powstania składać bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego, który znajduje się w Warszawie naprzeciwko wejścia do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

Muzeum kontynuuje tę tradycję i co roku, w kwietniu, organizuje Akcję Żonkile upamiętniającą powstanie w getcie. W ramach tej akcji wolontariusze rozdają 19 kwietnia tysiące papierowych żonkili na ulicach Warszawy. Lekcje przeprowadzone we wszystkich klasach naszej szkoły też są częścią Akcji Żonkile. W poniedziałek, 19 kwietnia wszyscy przypięliśmy wykonane własnoręcznie żonkile, na znak naszej pamięci o tragicznych wydarzeniach z czasów wojny.