W dniu 10 grudnia obchodziliśmy w Szkole Noblistów Dzień Patrona – święto naszej Szkoły, naszych Uczniów, Nauczycieli i Rodziców. Zgodnie z  tradycją, jak co roku, poznajemy wybranego polskiego noblistę i tym razem był to Lech Wałęsa.

Zanim podsumowaliśmy nasze całoroczne działania, starania i sukcesy, pracowaliśmy na zajęciach, czytaliśmy, oglądaliśmy nagrania, aby lepiej poznać życie i działalność Pana Prezydenta i aby lepiej zrozumieć czasy w jakich walczył o polska demokrację. Nasi uczniowie ukończyli szereg projektów poświęconych tamtym czasom i osobie Pana Prezydenta Lecha Wałęsy: pisaliśmy listy, projektowaliśmy statki, tworzyliśmy komiks w języku obcym oraz animację o Lechu Wałęsie. Uczniowie wraz z Rodzicami przygotowali w szkole wystawę  pamiątek – Życie w PRL-u. Klasy starsze miały także możliwość uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych w prywatnym mieszkaniu, które bardzo dobrze odzwierciedlało tamte czasy.

Dodatkowym wydarzeniem w tym roku było udekorowanie Olgi Tokarczuk medalem Noblowskim w dziedzinie literatury, stąd też podczas naszej uroczystości włączyliśmy Panią Olgę Tokarczuk w poczet polskich noblistów - naszych patronów. Każda osoba obecna na uroczystości mogła podpisać List Gratulacyjny, który zostanie przekazany pisarce. 

Podsumowaniem naszym działań było wręczenie pamiątkowych medali Szkolnego Nobelka w kategoriach: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nobelek sportowy, artystyczny i społeczny. Medale otrzymali uczniowie wyróżniający się w danych dziedzinach swoją całoroczną pracą.