3 czerwca 2019 roku klasy I i II uczestniczyły w spacerze przyrodniczym „Skarby Warszawskiej Przyrody”. Podczas lekcji terenowej pod kierunkiem przyrodniczki – ornitolożki obserwowaliśmy zwierzęta, poznawaliśmy florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody.

Jak prawdziwi przyrodnicy tropiliśmy ślady zwierząt oraz oglądaliśmy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania i odpoczynku. Uczyliśmy się rozpoznawać odgłosy ptaków, m.in. słowika, którego śpiew towarzyszył nam przez całe zajęcia. Duże wrażenie na nas wywarła naoczna obserwacja zalanych po fali wezbraniowej terenów w pobliżu Wisły oraz obecność młodego podlota wrony, który uczył się fruwać w pobliżu ścieżki przyrodniczej. Zwieńczeniem naszej wycieczki był relaks na nadwiślańskim placu zabaw. Pogoda i humory dopisywały nam przez cały dzień.