14 października 2016r -w Dniu Edukacji Narodowej, do grona uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich zostali przyjęci pierwszoklasiści. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00. Siedmioro uczniów klasy pierwszej na początku zaprezentowało część artystyczną- śpiewali piosenki i recytowali wiersze , w pełni oddające ich pierwsze wrażenia z pobytu w szkole. Następnie w obecności wszystkich uczniów, rodziców , grona pedagogicznego oraz przedstawicieli rady rodziców, przyjęli pasowanie od Pani dyrektor. Dzieci dostały również wspaniałe dyplomy oraz legitymacje szkolne . Po części oficjalnej, cała szkoła mogła świętować ten niezwykły dzień ! Po odśpiewaniu „sto lat” ,rada rodziców poczęstowała

wszystkich gości przepysznym tortem. Każda klasa miała okazję upamiętnić te niezwykłe chwile na wspólnej fotografii. Po uroczystości , „bohaterowie całego zamieszania” mogli spędzić ze sobą trochę czasu, na przyjęciu przygotowanym przez rodziców.