W czerwcu nasi uczniowie otrzymali wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty, do którego przystąpili 5.04.2016. Bardzo cieszy nas fakt, że wyniki indywidualne uczniów odzwierciedlają również ich oceny końcowe, co potwierdza, że oceniamy ich obiektywnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników szkoły, które pokazały, że nauczamy na wysokim poziomie, a w kwestii języków obcych, żadna inna placówka w powiecie nie może się z nami równać. Jest to o tyle ważne, że w momencie przyjmowania dzieci do szkoły nie dokonujemy selekcji i nie wybieramy sobie wyłącznie prymusów, a mimo to nauczamy na tyle efektywnie, że nasi uczniowie odnoszą sukcesy.