Miło nam poinformować, iż uczniowie klasy piątej świetnie sobie poradzili ze sprawdzianem wiadomości z języka angielskiego dla klas szóstych, którego celem jest sprawdzenie w jakim stopniu uczeń opanował wymagania z języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej.

Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego obejmuje następujące części – rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych, rozumienie tekstów pisanych.

Najniższy wynik na sprawdzianie to 74%, a najwyższy to 88%. Średnia dla całej klasy to wynik na poziomie 81,6%.

 

Jest to wynik ponadprzeciętny i wyższy od średniej krajowej o prawie 15%. Bardzo nas to cieszy, zważywszy na fakt, iż test pisali uczniowie młodsi, z klasy piątej, a nie szóstej. Brawo!!!