W ramach czesnego oferujemy:

- zajęcia w systemie jednozmianowym, lekcje zaczynamy o godzinie 8:30,

- kameralne klasy (liczba uczniów w klasie wynosi maksymalnie 16 dzieci),

- wprowadzamy dwujęzyczność - dwa języki obce od pierwszej klasy (w tym język angielski na poziomie rozszerzonym),

- w ramach zajęć w-f tenis oraz basen,

- świetlica szkolna w godz. 7:00-18:00,

- e-dziennik,

- liczne koła zainteresowań m.in.: kulinarne, karaoke, plastyczne, przyrodnicze, szachowe, językowe, sportowe,

- zajęcia z logopedą, psychologiem,

- opieka wakacyjna,

- zajęcia edukacyjne poza szkołą (muzeum, teatr).