Dyrektor, historia, język anigielski

Jestem absolwentką Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie w 1999 r. ukończyłam studia na kierunku historia. Ponieważ zawsze fascynował mnie język angielski, ukończyłam również wczesne nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Zawsze staram się jak najlepiej wykonywać pracę nauczyciela, dlatego stale się dokształcam uczestnicząc w kursach z zakresu pedagogiki oraz organizacji oświaty. W trwającej od 1997 roku pracy dydaktycznej i wychowawczej, wraz ze swoimi podopiecznymi osiągnęłam wiele sukcesów. Moi podopieczni byli wielokrotnie laureatami konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz organizacje niezależne. Wbieżącym roku szkolnym jestem również członkiem elitarnej grupy nauczycieli Microsoft Innovative Educator Expert.

Prywatnie jestem mamą Hani i Piotrka. Interesuję się muzyką, uwielbiam grać na pianinie i śpiewać, a także  turystykę pieszą i rowerową, tenis oraz pływanie.